Vitajte na internetových stránkach, ktoré sa venujú problematike poruchy čuchu a chuti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na základe Vašej žiadosti Vám zašleme Test parfémovaných fixiek a Vy si z pohodlia domova otestujete čuch pomocou online dotazníkov. S výsledkom, ktorý Vám odošleme na Váš e-mail sa budete môcť preukázať u vybraných lekárov špecialistov.

Zobraziť viac

Náhla strata čuchu a/alebo chuti patrí medzi hlavné príznaky ochorenia COVID-19. Strata čuchu a chuti môže byť jedným z prvých príznakov ochorenia COVID-19, alebo jediným príznakom infekcie koronavírusom SARS-CoV-2. Hoci sa porucha čuchu u väčšiny pacientov spontánne upraví v priebehu niekoľkých dní u časti pacientov pretrváva aj niekoľko týždňov až mesiacov po prekonaní ochorenia.

Subjektívne hodnotenie čuchových schopností môže byť nespoľahlivé. V súčasnosti existujú štandardizované testy čuchu, pomocou ktorých je možné poruchy čuchu objektivizovať. Jeden z nich – Test parfémovaných fixiek Vám prinášame v online podobe.

Komu je testovanie čuchu určené?

  • ľuďom s pretrvávajúcou poruchou čuchu po prekonaní COVID-19

V prípade nejasností nás kontaktujte na info@cuch.sk.

Online žiadosť

Druhá fáza projektu je pre veľký záujem ukončená, nasleduje fáza vyhodnotenia údajov. Príjem žiadostí je teda dočasne pozastavený. Ospravedlňujeme sa všetkým ďalším záujemcom, veríme, že projekt bude pokračovať čoskoro.

Náhla strata čuchu bez zjavných príčin môže byť príznakom ochorenia COVID-19. Obráťte sa prosím na svojho ambulantného lekára. V súčasnom pandemickom období sa odporúča v prípade náhlej straty čuchu izolovať sa a absolvovať PCR test na ochorenie COVID-19.

Neurobiologický ústav
Biomedicínskeho centra
Slovenskej akadémie vied

Projekt bol schválený Etickou komisiou Košického samosprávneho kraja dňa 23. 2. 2021.

Garanti projektu:

RNDr. Enikő Račeková, PhD., Vedecká pracovníčka, Vedúca laboratória neuromorfológie a vývojovej neurobiológie, Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Šoltésovej 4, 040 01 Košice

RNDr. Marcela Martončíková, PhD., Vedecká pracovníčka, Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Šoltésovej 4, 040 01 Košice

RNDr. Ján Gálik, CSc. , Vedecký riaditeľ Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, Šoltésovej 4, 040 01 Košice

Garant projektu pre klinickú časť:

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof., Prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNsM a SZU, Satinského 1, 811 08, Bratislava. Prezident Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku (SSO)