1. Home
  2. /
  3. Test parfémovaných fixiek (Odourized...

Test parfémovaných fixiek (Odourized Markers Test)

Test bol vyvinutý a validovaný v Českej republike, kde je aj používaný v klinickej praxi.

Je to jednoduchý test určený na testovanie schopnosti identifikovať pachové látky. Testovací set obsahuje šesť fixiek s rôznymi vôňami.

Testovanie pozostáva z dvoch častí. V prvej časti vyšetrovaný postupne ovoniava jednotlivé fixky a popíše, čo cíti, resp. čo mu to pripomína. V druhej časti testu vyšetrovaný opäť ovoniava fixky a vyberá  si jednu zo štyroch ponúknutých možností, najpriliehavejšiu pre danú vôňu.

Na základe testu je možné objektivizovať poruchu čuchu a určiť mieru poruchy, teda je možné odlíšiť, či sa jedná o normosmiu – normálny čuch, hyposmiu – čiastočnú stratu čuchu alebo anosmiu – úplnú stratu čuchu.

Test parfémovaných fixiek (Odourized Markers Test)