1. Home
  2. /
  3. Popis a postup...

Popis a postup testovania čuchu

Testovanie je určené pre ľudí, u ktorých pretrváva porucha čuchu a/ alebo chuti po odznení ochorenia COVID-19 viac ako 2 týždne.

  1. Záujemca o vyšetrenie čuchu najprv odošle svoju žiadosť o vyšetrenie prostredníctvom online formuláru. V žiadosti a v dotazníku uvádzajte údaje tej istej osoby.
  2. Následne mu bude zaslaný Test parfémovaných fixiek vrátane identifikačného kódu, ktorý je nutné uviesť pri vyplňovaní dotazníka. Prosíme neuvádzať v dotazníku žiadne iné kódy namiesto identifikačného kódu.
  3. Záujemca o testovanie vyplní online dotazník pri pretrvávajúcich poruchách čuchu po ochorení COVID-19. Po vyplnení dotazník odošle.
  4. Výsledok bude testovanému zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v dotazníku.
  5. V prípade potvrdenej poruchy čuchu pretrvávajúcej po vyliečení sa z ochorenia COVID-19, zašleme testovanému kontakty na odborných lekárov, ktorí sa ich problému budú ďalej venovať.